Novinky ušetří lidem papírování a čas strávený na úřadech

Zadat neschopenku přímo z domu přes počítač nebo tablet, zjistit v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat ihned přehled doby důchodového pojištění. Zní vám to jako hudba vzdálené budoucnosti? Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení přichází s novinkami, které využijí nové moderní technologie. Současné legislativní prostředí neumožnuje revoluční změnu a okamžitou elektronizaci tiskopisů, proto MPSV navrhne zásadní právní úpravy této oblasti. „Agenda týkající se důchodů nebo neschopenek je tak rozsáhlá, že se dotýká života prakticky všech občanů. Je potřeba přistoupit ke změně a zjednodušení, naše vize je taková, že bude možné většinu úkonů provést rychle a jednoduše z pohodlí vlastního domu. Ušetříme všem čas. Většina lidí dnes využívá moderní komunikační technologie, proč by to nemělo být možné i v těchto případech,“ říká ministryně Michaela Marksová. MPSV spolu s ČSSZ proto navrhuje, aby zaměstnanci nemuseli předávat neschopenku zaměstnavateli ani podávat žádost o dávku. Umožní to jednoduché vystavení tiskovin, prostřednictvím elektronického portálu, spolu s předvyplněnými údaji z ČSSZ. Odpadla by tak nutnost návštěvy pobočky úřadu. Přenos dat by byl okamžitý, zaměstnavatelé by měli rychlý přístup k informacím, pro účely výplaty náhrady mzdy. Systém výrazně usnadní práci i lékařům. Za tímto účelem byla vytvořena pod vedením MPSV mezirezortní pracovní skupina i se zástupci zaměstnavatelů a lékařů. Již od roku 2013 fungující ePortál ČSSZ, který byl významným krokem k modernizaci veřejné správy, vyšel vstříc všem, kteří preferují online služby. ePortál ČSSZ nabízí širokou škálu služeb užitečných jak pro občany, tak podnikatele či zaměstnavatele nebo lékaře, např. informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění, informace o stavu pohledávek na pojistném a penále, náhled na inventuru pohledávek OSVČ, informace o výši a druhu pobíraného důchodu, zasílání žádostí nebo více než stovku interaktivních tiskopisů s funkcí přímého elektronického podání. Největší zájem je o služby, které se týkají důchodového pojištění, jak osobního informativního listu, tak přehledu doby důchodového pojištění a odpracovaných let. ePortál navíc usnadňuje výměnu dat mezi ČSSZ a dalšími institucemi státní správy. „Dovolil bych si vyzvednout jednu z hlavních a především klíčových výhod ePortálu ČSSZ. Prostřednictvím něj totiž lidé zjistí, zda je zaměstnavatel přihlásil k pojištění, jestli se shodují příjmy, které mají na výplatní pásce od zaměstnavatele, s příjmy v evidenci ČSSZ. Případné nesrovnalosti pak mohou obratem začít řešit, což je z hlediska budoucího nároku na důchod zásadní věc,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup a představil novou službu: „Za necelý měsíc budou moci lidé předdůchodového věku využívat na ePortálu důchodovou kalkulačku. Ta automaticky „načte“ údaje o dobách pojištění či náhradních dobách pojištění, které ČSSZ eviduje, a spočítá orientační výši starobního důchodu.“ Důchodová kalkulačka je určena klientům, kteří brzy dosáhnou důchodového věku, nebo těm, kdo uvažují o odchodu do důchodu a to v horizontu maximálně pěti let. V případě výpočtu důchodu do budoucna, aktuálně až do roku 2021, nabízí kalkulačka možnost určení jeho výše pomocí kvalifikovaného odhadu tzv. predikcí. Kalkulačka rovněž umožňuje ručně vložit neevidované, tedy chybějící, doby pojištění nebo náhradní doby pojištění, které se předkládají až při samotném podání žádosti o důchod na okresní správě sociálního zabezpečení. Informativní výpočet je možné provést pouze u starobních důchodů nebo předčasných starobních důchodů. Ten, kdo nemá zřízenou datovou schránku, může nadále využívat důchodovou kalkulačku na webu ČSSZ s tím rozdílem, že si vše ručně dosadí. Změna by měla nastat i u systému důchodových agend, kde by se měla zkrátit doba řízení, zlepšit uživatelský komfort a zjednodušit problematika IT podpory. V současné době je totiž správa systému příliš komplikovaná, nákladná a není připravená pružně reagovat na dílčí změny. Na analytické fázi projektu již MPSV společně s ČSSZ pracuje, nový systém bude vytvořen dle principů osvědčené IT architektury MPSV. Zahájení otevřeného zadávacího řízení předpokládá v polovině roku 2017.

Jana Buraňová tisková mluvčí ČSSZ

Petr Habáň tiskový mluvčí MPSV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *