Podmínky užívání

Podmínky www stránek fing.cz

Provozovatelem je Jan Neckář sídlo Za Branou 666, Pacov, 395 01

IČ 74152165, zlak@seznam.cz

dále jen Provozovatel 

Uživatelem se rozumí každá osoba prohlížející tyto stránky. Dále jen Uživatel. 

Používáním portálu Fing.cz přistupuje Uživatel na tyto podmínky a pravidla jeho používání:

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.fing.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Obsah tohoto webu je zakázáno kopírovat, umísťovat na jiná média. Je dovoleno využívat RSS se zachováním odkazu zdroje, ale jen pokud se jedná o výpis.  Je dovoleno částečně obsah sdílet na sociálních sítích nebo upozorňovat na články na jiných webech či diskuzích, vždy se zachováním zdroje a nikdy ne celý text. Je dovoleno použít URL adresu jako odkaz. Maximální použití textu je 35 znaků textu z jednoho článku či stránky. 
Provozovatel neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků a komentáře, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. Provozovatel, si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR (např. obsahují vulgární výrazy, nadávky, rasistické, xenofobní či šovinistické narážky), poškozují dobré jméno společnosti nebo obsahují neplacenou reklamu. 
Uživatelé internetového serveru Fing.cz si jsou vědomi, že veškeré na něm obsažené informace jakož i veškeré informace získané prostřednictvím diskusního fóra či poradny mají pouze základní, orientační charakter a nijak neumenšují případnou potřebu uživatele vyhledat odborné poradenské a další služby, například právní, účetní, daňové, technické apod., které by zohledňovaly specifické okolnosti každého případu.  Vzhledem k těmto skutečnostem je vyloučena jakákoli odpovědnost provozovatele za újmu jakékoli povahy, například za vznik škody, která by uživateli z uvedených informací, například v důsledku spoléhání se na jejich správnost, vznikla.
 

Provozovatel veškerý obsah publikuje s nejlepším vědomím, s tím, že má za cíl podávat obsahově, správné, objektivní informace. Přesto nenese odpovědnost za škody, nebo špatnou interpretaci textů, obrázků, nebo reklamy na tomto webu, vzniklé uplatněním, nebo jiným použitím těchto informací. Uživatel je zodpovědný používat zdravý rozum a v případě potřeb využívat pomoci oprávněných, certifikovaných, způsobilých odborníků a jejich služeb. 
Obsah webových stránek Fing.cz má pouze informační charakter a funkci. Informace obsažené na webových stránkách Fing.cz není možné považovat za kvalifikované právní poradenství ve smyslu § 2950 zák. č. 89/2012 Sb. a vydavatel neodpovídá za správnost či aktuálnost obsahu webových stránek Fing.cz Provozovatel rovněž neodpovídá za škodu případně vzniklou užitím informací z webových stránek Fing.cz
Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky platí od data uveřejnění na serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoli měnit, upravovat, a to bez předchozího upozornění uživatele a s okamžitou platností.
  2. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
  3. Tento web také používá soubory cookies, které slouží nikoli k získávání citlivých údajů, ale ke statistickým a reklamním účelům, měření návštěvnosti.
  4. S těmito podmínkami jako uživatel souhlasíte. Pokud však ne, prosím, dejte to najevo tím, že tento server opustíte a nebudete používat.