Na co má právo spotřebitel? Nekalé praktiky obchodníků.

Stále častěji, se čeští spotřebitelé setkávají s nekalými praktikami ze strany prodejců služeb a zboží. Každý z nás, už někdy slyšel pojmy, jako klamání zákazníka, nebo nekalá reklama. Ovšem, většina spotřebitelů se stále ve větší a větší míře, neumí těmto praktikám obchodníků dostatečně bránit. Mezi problémy se kterými se spotřebitel denně setkává při nakupování zboží a služeb, patří například neochota a obcházení zákonů ze strany prodejců. Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, jelikož většina obchodníků ví, že si takové jednání může dovolit, jelikož sází na neznalost zákonů ze strany spotřebitele. Většina spotřebitelů totiž neví, jaké jsou například zákonné lhůty pro vyřizování reklamací, mylně se domnívají, že nelze vrátit zboží zakoupené ve slevě, či neví na koho se obrátit v případě problémů, souvisejících s nákupem zboží, či služeb.

Na co máme právo?

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. Mnoho lidí tuto lhůta často zaměňuje s lhůtou, kterou má prodávající na vrácení peněz při odstoupení od kupní smlouvy. Málokdo ví, že zboží, které zakoupíme ve slevě, nemá žádnou výjimku při reklamaci. To znamená, že pokud si zboží zakoupíme ve slevě a následně chceme uplatnit reklamaci na toto zboží, je to možné a prodejce nás nesmí odbýt tím, že zboží bylo ve slevě. Tuto praktiku často obchodníci používají a my zákazníci jí věříme, ovšem pokud na daňovém dokladu, tedy na naší účtence nebude jasně vyznačena vada a oznámení, že zboží bylo ve slevě právě z tohoto důvodu, tedy že sleva byla poskytnuta právě na tuto vadu, máme nárok na klasickou reklamaci. Tyto skutečnosti je třeba znát. Dalším omylem, kterého se čeští spotřebitelů dopouští, je, že se domnívají, že reklamace je možná pouze s účtenkou. Ovšem není tomu tak, daňový doklad, nebo říkejme-li, účtenku, můžeme nahradit jiným důkazem o nákupu. Ptáte se jakým? Pokud například platíte kartou, stačí Vám výpis z účtu, ovšem zákon praví, že stačí i svědek, který s Vámi byl u daného nákupu. Mnoho z nás ovšem plní stále krabice účtenkami, pro případné reklamace. Dále je například důležité vědět, že zboží zakoupené u určitého prodejce, můžeme reklamovat i jinde, kde se tento prodejce také nachází. Každý spotřebitel, by se měl seznámit s tím, na koho se obrátit v případě řešení takovýchto problémů. Existuje spousta spotřebitelských organizací, které tyto věci řeší. Jsou i takové organizace, které se zabývají například i ohroženými skupinami spotřebitelů, jakými jsou například senioři, děti, či zdravotně postižení. Spousta těchto organizací také vydává časopisy, či provádí na webových stránkách nezávislé testy jednotlivých výrobků a služeb. Díky tomu, získáme přehled o zdravotně závadných věcech, se kterými se můžeme setkat na trhu. Důležité je zejména sledovat závadné věci, které se vyrábí pro děti. Jelikož se s takovými to výrobky může setkat každý z nás.

Nekalé praktiky prodejců

V živé paměti, má snad každý z nás ještě kauzu, týkající se nekalých praktik na předváděcích akcích. V tomto případě hrál velkou roli v mnoha případech vysoký věk návštěvníků. Obchodníci lákali na dobré jídlo, setkání se s celebritami, či na „něco“ zdarma. Senioři se velmi často setkávali s velmi agresivními praktikami ze strany prodejců. Z tohoto důvodu byl natočen i dokumentární film, který na tyto praktiky upozornil, a také bylo těmto obchodníkům od České obchodní inspekce uděleno v roce 2013 rekordní množství pokut přesahujících 21 milionů korun. V dějinách ČOI se jednalo o nejvyšší udělené pokuty doposud. Je dobré tedy v každém věku, vědět dostatek informací o svých právech a povinnostech nejen z oblasti ochrany spotřebitelů. Jelikož neznalost práva neomlouvá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *