Kam se obrátit když jsem ve hmotné nouzi?

Kde žádat o pomoc ve hmotné nouzi?

Ze začátku vysvětlím termín hmotná nouze. Ocitáte se v ní v případě, kdy nemáte dostatek peněz k zaplacení základních životních potřeb domácnosti.

Existují tři druhy dávek, přičemž první dvě se dají pobírat opakovaně, zatímco poslední typ je jednorázový.

  • Příspěvek na živobytí

  • Doplatek na bydlení

  • Mimořádná okamžitá pomoc

Kdo má právo žádat o pomoc?

V hmotné nouzi je podle zákona ten, jehož příjem (včetně příjmů ostatních členů domácnosti) po odečtení nákladů na bydlení nedosahuje částky na živobytí.

Dále si také nemůže příjem z objektivních důvodů zvýšit, tudíž nemůže změnit zaměstnání ani si nijak přivydělat (nedovoluje mu to vyšší věk, špatný zdravotní stav, nebo prostě nemá nic, co by prodal).

Žadatel musí být pracovníkem či podnikatelem. Pokud není ani jedním, musí být uveden v evidenci uchazečů o zaměstnání a snažit se aktivně práci získat.

Kde si požádat o příspěvek v hmotné nouzi?

O dávky si můžete požádat na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce v kraji, v němž máte hlášen trvalý pobyt. Zaměstnanci úřadu vás pouči o tom, jaké skutečnosti musíte k žádosti doložit.

O mimořádnou okamžitou pomoc žádáte na kterémkoliv pracovišti úřadu práce, v jehož obvodu došlo k situace, která vyžaduje poskytnutí této dávky.

Řízení o dávce trvá zhruba 1 měsíc (30 dnů). Je-li nutné provést šetření, řízení trvá dva měsíce (60 dnů). O mimořádné pomoci by měl úřad rozhodnout bezodkladně.

Životní situace, kdy je možno zažádat si o mimořádnou pomoc

  • Živelní pohroma – může vyšplhat až na 15 násobek částky životního minima (51 150 Kč)

  • Nedostatek penět na uhrazení jednorázového výdaje – zaplacení poplatku při ztrátě dokladů či za vystavení rodného listu

  • Hrozí vážná újma na zdraví – pokud žadatel nesplňuje podmínky pro přiznání příspěvku, ale nemá peníze ani na nákup základních potravin

  • Nedostatek peněz k nákupu či opravě předmětů do domácnosti – pro předměty dlouhodobě potřeby, např. pračka nebo lednička

  • Nedostatek peněz pro vzdělání dětí

  • Ohrožení sociálním vyloučením – návrat z vězení, opouštění dětského domova nebo výchovného ústavu

One thought on “Kam se obrátit když jsem ve hmotné nouzi?”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *