Úřad práce od A do Z

Pro mnohé je úřad práce, úřad jako každý jiný, pro některé je návštěva úřadu práce stresující a potupná. Ovšem, je důležité podotknout, že jít na úřad práce není žádná ostuda, jelikož ztráta zaměstnání může potkat kohokoliv z nás.

Kdy se jít evidovat na úřad práce?

Při ztrátě zaměstnání, je v našem zájmu, jít se evidovat na úřad práce. Do evidence uchazečů o zaměstnání, budete zařazeni ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Pokud požádáte o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří dnů od skončení pracovního poměru, budete do evidence zařazeni ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Je nutné podotknout, že evidence na úřadu práce není naše povinnost, nýbrž záleží na našem rozhodnutí. Pokud jste právě ukončili denní studium, je dobré vědět, že za studenta jste pokládání do konce prázdnin, tj. do 31.srpna, pokud již dále nebudete po letních prázdninách pokračovat ve studiu, musíte navštívit úřad práce a evidovat se, jelikož za Vás v každém okamžiku musí být odváděno, zdravotní a sociální pojištění.

Doklady

Při podání žádosti o evidenci na úřad práce, budete potřebovat tiskopis úřadu práce o zprostředkování zaměstnání, který je k dostání přímo na úřadu práce, pokud budete žádat o podporu v nezaměstnanosti, je důležité vyplnit i tiskopis s touto žádostí. Dále je také velmi nutné s sebou vzít doklad o ukončení pracovního poměru, nebo doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o tom, jak dlouho trvala účast na důchodovém pojištění a také o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské dovolené, pobírání plného invalidního důchodu, či péče o osobu blízkou. Další doklady, jakými jsou například doklad o dosaženém vzdělání, či pracovní smlouvy předchozích zaměstnavatelů, je nutné dodat na další návštěvě.

Podpora v nezaměstnanosti

Pokud, budete žádat o podporu v nezaměstnanosti, musíte mít za předchozích minimálně 12 kalendářních měsíců odpracováno. To znamená, že jste vykonávali jakoukoliv výdělečnou činnost, při které jste platili minimálně 12 měsíců sociální pojištění. Ať již ho za Vás odváděl zaměstnavatel, nebo Vy sami jako podnikatelé. Vyžadovanou dobu pojištění, ovšem můžete splnit i prostřednictvím takzvané náhradní doby zaměstnání. Tudíž, zda jste byli na mateřské, či jste pobírali například invalidní důchod třetího stupně.

Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání:

  • Do 50 let věku – 5 měsíců
  • Nad 50 let do 55 let věku – 8 měsíců
  • Nad 55 let věku – 11 měsíců

Kolik činí podpora v nezaměstnanosti?

V počátku prvních 2 měsíců podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající trvání podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého daný uchazeč o zaměstnání dosáhl, ve svém posledním zaměstnání, které bylo ukončeno.

Můžu odmítnout nabídku zaměstnání od úřadu práce?

Vaší povinností je, přijmout vždy nabídku práce, kterou Vám naleznete úřad práce, nebo se o ni vážně zajímat. V opačném případě, hrozí vyloučení z evidence uchazečů o zaměstnání. Úřad práce přihlíží k Vašemu, věku, vzdělání, kvalifikaci i životní situaci, například pokud pečujete o dítě a podobně.

Naše povinnosti vůči úřadu práce

Mezi naše povinnosti vůči úřadu práce patří, intenzivně si hledat sám i s pomocí úřadu práce vhodné zaměstnání, docházet na informační schůzky, či jiná sezení. Aktivně spolupracovat s úřadem práce.

V návaznosti na toto téma, jsem vytvořila krátký dotazník, ve kterém jsem se respondentů ptala na jejich práva a povinnosti. Otázky se týkaly základních informací, úřadu práce a našich práv. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občané jsou v mnoha případech dobře informováni o svých právech a povinnostech vůči úřadu práce. Na dotazník odpovídalo 42 respondentů. Viz. grafy:

V tomto případe, je nutné podotknout, že se jedná o naše rozhodnutí, nikoli povinnost.

Ano, na způsobu ukončení záleží, pro posouzení výše nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Není možné, si při pobírání podpory v nezaměstnanosti přivydělat.

V tomto případě, nemají respondenti úplně jasno a správně je, že jsem povinen tuto změnu nahlásit úřadu práce do osmi dnů.

One thought on “Úřad práce od A do Z”

  1. Příspěvek na přestěhování začnou úřady práce vyplácet těm, kteří se přestěhují za prací do vedlejšího nebo ještě vzdálenějšího okresu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *