Peníze, peníze, peníze – co dělat, když se jich nedostává?

Peníze jsou krví ekonomiky. Díky jejich oběhu funguje veškeré domácí a světové hospodářství. Transformují se a mění podobu. Původní firemní kapitál ve formě oběživa vstupuje do výrobního procesu podniku, aby následně hledal uplatnění na trhu a došel tak své konečné fáze, kdy bude realizována směna peněz za zboží. Jsou všeobecným ekvivalentem, jehož prostřednictvím nakoupíme téměř jakoukoliv službu či statek. Pokud by se jejich oběh zastavil, přestaly by fungovat jednotlivé fáze hospodářského procesu.

Banky v roli hospodáře

Významným ekonomickým subjektem jsou finanční instituce. Vstupují do hospodářství a vyrovnávají nesoulad v množství i rychlosti dostupných peněžních zdrojů. Jejich pomocí se finanční prostředky dostávají tam, kde jich je momentální nedostatek. Proto jsou banky a další podobné instituce také zodpovědné za fungující tok hotovostních i bezhotovostních zdrojů a významně se podílejí na rozvoji ekonomiky. Mezi základní bankovní operace patří aktivní obchody, kdy banka půjčuje prostředky a vystupuje v roli věřitele, a pasivní transakce, kdy shromažďuje volné finanční rezervy obyvatelstva a firem.

Půjčit si lze na cokoliv

Nastane-li situace, která vyžaduje vyšší obnos vložených peněz, s největší pravděpodobností se obrátíme právě na některý z bankovních domů. Příkladem může být například začínající obchodní společnost, rozbíhající se podnikatelský záměr, plánovaná nová investice, případně na úrovni domácností výstavba rodinného domu, nákup či modernizace stávajícího bytu apod. Výjimkou není ani půjčka krátkodobějšího charakteru sloužící k překlenutí momentálního finančního nedostatku.

Jak se vyznat v úvěrové nabídce jednotlivých bank?

Prvním kritériem je časové hledisko. Obecně lze úvěry rozdělit na krátkodobé s horizontem do jednoho roku, střednědobé do zhruba čtyř let a dlouhodobé. Dalším dělením může být účelovost poskytnutých prostředků, kdy instituce hodnotí, jedná-li se o úvěr spotřebitelský, hypotéční, kontokorentní, investiční a pod. Doba úvěru, splátkový kalendář, jeho zajištění i všeobecná situace na finančním trhu mají hlavní vliv na celkový výpočet úrokové sazby. Konkrétní představu poskytne žadateli o půjčku tzv. on-line úvěrová kalkulačka, kde vidí přesnou výši úroků, jednotlivých splátek i celkovou zaplacenou sumu.

Dobrý ekonom hledá nejvýhodnější variantu

Při porovnávání úvěrových nabídek se obecně doporučuje využít tzv. RPSN, která zahrnuje i další nutné poplatky, jež jsou placené s jinou periodicitou – např. administrativní poplatky za uzavření smlouvy, správu úvěru, vedení účtu, převody peněžních prostředků a pod. Konkurence na bankovním trhu v současné době nahrává spotřebiteli, který mezi peněžními institucemi může vybírat. Prostřednictvím on-line formuláře či osobně může podat žádost o výhodnější nabídku s nižším koeficientem RPSN. Výhodná mpůjčka nabízí vedle nižší úrokové sazby také pojištění splácení a dvojnásobné plnění.

Nebankovní půjčky

Vedle bankovních úvěrů lze získat rovněž nebankovní, kdy v roli věřitele vystupují přímo investoři, případně jiné právnické a fyzické osoby. Schvalování takto poskytovaných půjček bývá většinou trochu jednodušší, neboť není kladen tak velký důraz na posuzování bonity klienta a zajištění úvěru. Na druhé straně jsou však tyto půjčky většinou poskytovány na kratší dobu a s nižší částkou. Další nevýhodou rovněž může být vyšší úroková sazba a důsledná snaha o dodržení splátkového kalendáře. Dohled nad nebankovními úvěry spadá do kompetence České obchodní inspekce.

Slovo závěrem

Tak jako k penězům obecně je nutné i k půjčkám a úvěrům přistupovat zodpovědně, volit dostatečně dlouhý horizont, kdy si budeme jisti, že úvěr splatíme, a žádat o optimální finanční obnos, abychom se sami nedostali do špatné ekonomické situace v důsledku vlastního předlužení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *