Pavel Smutný se představil nejen jako mecenáš

Cena Arnošta Lustiga je jedním z velmi prestižních ocenění, které se uděluje lidem, jež se stejně jako spisovatel Arnošt Lustig zasloužili o rozvoj celospolečenských hodnot. V letošním roce se předávání uskutečnilo v květnu. K příležitosti předávání ceny se ve Vlasteneckém sále Karolina konala rovněž panelová diskuse, která letos nesla název „Odvahou k úspěchu aneb konec českého komplexu?“. Diskusi moderoval známý podporovatel a mecenáš JUDr. Pavel Smutný, president Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

Mecenáš JUDr. Pavel Smutný

Pavel Smutný je známý český filantrop a mecenáš. Mezi projekty na kterých se významně podílí, jsou především ty zaměřené na umění a rozvoj kultury. Za tuto chválihodnou činnost získal mimo jiné také Cenu ministerstva kulturyza přínos a rozvoj české kultury. I investice peněz do něčeho, u čeho není šance na návrat, má totiž podle mecenáše Pavla Smutného smysl.

Mimo všechny výše zmíněné činnosti je JUDr. Pavel Smutný rovněž prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a prezident BOHEMIAN HERITAGE FUND. Jde o nadaci, která zaštiťuje významné kulturní projekty, jakými je například Smetanova výtvarná Litomyšl či financování varhan do Svatovítské katedrály.

Odvahou k úspěchu

Konference s názvem „Odvahou k úspěchu aneb konec českého komplexu?“ doprovázela v letošním roce předávání ceny Arnošta Lustiga. Celá konference se nesla v duchu otázek, zda se Češi jako národ podceňují zbytečně? Zda snesou srovnání se svými územně většími sousedy? A zda jsou ekonomicky silní? Na tyto otázky se snažili odpovědět především přednášející, kterými byli například publicista Jefim Fištejn, odborník na IT a cybersecurity Tomáš Pluhařík, prorektorka Univerzity Karlovy Lenka Rovná, generální ředitelka Czech News Center Libuše Šmuclerová či ekonomický konzultant Miroslav Zámečník.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *