Pavel Smutný se představil nejen jako mecenáš

Cena Arnošta Lustiga je jedním z velmi prestižních ocenění, které se uděluje lidem, jež se stejně jako spisovatel Arnošt Lustig zasloužili o rozvoj celospolečenských hodnot. V letošním roce se předávání uskutečnilo v květnu. K příležitosti předávání ceny se ve Vlasteneckém sále Karolina konala rovněž panelová diskuse, která letos nesla název „Odvahou k úspěchu aneb konec českého komplexu?“. Diskusi moderoval známý podporovatel a mecenáš JUDr. Pavel Smutný, president Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

Mecenáš JUDr. Pavel Smutný

Pavel Smutný je známý český filantrop a mecenáš. Mezi projekty na kterých se významně podílí, jsou především ty zaměřené na umění a rozvoj kultury. Za tuto chválihodnou činnost získal mimo jiné také Cenu ministerstva kulturyza přínos a rozvoj české kultury. I investice peněz do něčeho, u čeho není šance na návrat, má totiž podle mecenáše Pavla Smutného smysl.

Mimo všechny výše zmíněné činnosti je JUDr. Pavel Smutný rovněž prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a prezident BOHEMIAN HERITAGE FUND. Jde o nadaci, která zaštiťuje významné kulturní projekty, jakými je například Smetanova výtvarná Litomyšl či financování varhan do Svatovítské katedrály.

Odvahou k úspěchu

Konference s názvem „Odvahou k úspěchu aneb konec českého komplexu?“ doprovázela v letošním roce předávání ceny Arnošta Lustiga. Celá konference se nesla v duchu otázek, zda se Češi jako národ podceňují zbytečně? Zda snesou srovnání se svými územně většími sousedy? A zda jsou ekonomicky silní? Na tyto otázky se snažili odpovědět především přednášející, kterými byli například publicista Jefim Fištejn, odborník na IT a cybersecurity Tomáš Pluhařík, prorektorka Univerzity Karlovy Lenka Rovná, generální ředitelka Czech News Center Libuše Šmuclerová či ekonomický konzultant Miroslav Zámečník.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *