Máte nárok na příspěvek na bydlení?

Mám nárok na příspěvek na bydlení?

To je otázka, na kterou mnohdy nemáme jednoznačnou odpověď. V oblasti sociálních dávek se často nevyznáme, a proto ani netušíme, na co všechno máme ze zákona nárok.

Jak již název napovídá, jedná se o finanční částku, která má pomoci pokrýt výdaje spojené s bydlením rodinám nebo jedincům s nižším příjmem. Podmínkou získání tohoto příspěvku je trvalý pobyt na území České republiky a situace, kdy 30 % příjmu rodiny nebo jedince (v Praze 35 %)  nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Je nutné si ale uvědomit, co všechno se do příjmů započítává. Jedná se totiž i o položky, které mnohdy nebereme v potaz a často je opomíjíme. Je to například rodičovský příspěvek, důchod, alimenty nebo přídavky na děti.

Rozhodující pro přiznání příspěvku na bydlení je tedy celková finanční situace rodiny. Ta vychází z měsíčního čistého příjmu každého jedince, který je na dané adrese přihlášen k trvalému pobytu. Pokud suma, kterou měsíčně zaplatíme za nájem, energii, vodné, stočné, odpady, topení a další položky spojené s bydlením přesáhne 30 % příjmu, máme nárok na tento příspěvek.

Pokud jsme zdatným uživatelem internetu, můžeme využít běžně dostupných kalkulaček na finančních portálech a sami si tak vypočítat, jak na tom ve skutečnosti jsme. Nezapomínejme však, že tyto výpočty jsou pouze orientační a vše je vhodné důkladně ověřit. Výše příspěvku se řídí tabulkami, avšak liší se v závislosti na velikosti obce bez ohledu na typ bydlení. Vyplácení příspěvku je časově omezeno. Pobírat jej můžeme maximálně 84 měsíců za posledních 10 let. Výjimku však tvoří domácnosti, v nichž žijí osoby starší 70 let. V tomto případě je pobírání dávky neomezené.

Pokud jsem kandidátem na přiznání této finanční dávky, je nutné podat žádost. K žádosti je potřeba přiložit vyplněný formulář, občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let, doklad o výši čtvrtletního příjmu, doklad o výši nákladů na bydlení, nájemní smlouvu nebo doklad o vlastnictví nemovitosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *