Jak na tom jsou české domácnosti? V číslech…

Ve srovnání s rokem 1995 jsou české domácnosti bohatší, investují více do nemovitostí, ale také se více zadlužují. Zvýšil se podíl výdajů na bydlení, naopak za potraviny, obuv a oblečení utrácejí Češi méně než před dvaceti lety.

Česká ekonomika roste už druhý rok za sebou, vloni o 4,5 %. Daří se i domácnostem, kterým rostou příjmy, a to jak u zaměstnanců, tak i podnikatelů. Průměrné měsíční mzdy a platy zaměstnanců v roce 2015 dosáhly 27 231 Kč, od roku 1995 vzrostly trojnásobně. Průměrný měsíční příjem podnikatelů vzrostl za posledních 20 let o 1,5 násobek a v roce 2015 dosáhl 46 668 Kč. Nižší růst podnikatelských mezd v tomto období může souviset také se zvýšeným počtem lidí, kteří pracují v tzv. švarc systému.

Výdaje domácností vzrostly od roku 1995 reálně téměř o 60 %. V první polovině rostly v průměru o 2,4 % za rok, zatímco v druhé byl růst pozvolnější a činil průměrně 1,5 % ročně. Z hlediska mezinárodního srovnání dosahovala vloni spotřeba domácností na obyvatele v paritě kupní síly 76 % průměru Evropské unie. Každý Čech v roce 2015 utratil měsíčně v průměru 16 672 korun, z toho nejvíce za bydlení (4 511 Kč), potraviny (2 855 Kč) a dopravu (1 547 Kč). „Struktura výdajů domácností se od roku 1995 změnila. Vzrostl podíl výdajů směřujících do bydlení z 21 % na 27 %. Naopak poklesl podíl výdajů na potraviny z 19 % na 17 % nebo na obuv a oblečení z 6 % na 4 %,“ říká Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Příznivý vývoj ekonomiky, růst příjmů, a také nízké úroky hypoték umožnily v roce 2015 domácnostem investovat 160,8 mld. Kč do bydlení, což je druhá nejvyšší hodnota za posledních 20 let. Také se ovšem v loňském roce zvýšilo zadlužení obyvatel o 6 % na 132,1 tis. korun na osobu,“ uvedla Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu. Nejvyšší meziroční růst zadlužení domácností byl v letech 2004 až 2007, kdy dosahoval v průměru až 30 % ročně.

V roce 2015 pracovalo v zahraničí téměř 50 tisíc českých rezidentů a jejich průměrné měsíční příjmy dosahovaly částky 67 785 Kč, což bylo téměř 2,5 násobkem toho, co si vydělali zaměstnanci v ČR. Polovina z nich dojížděla za prací do Německa, dále následovaly Rakousko, Velká Británie a Slovensko. Celkově si domů ve formě mezd a platů přinesli přes 41 mld. korun.

Zdroj: Český statistický úřad

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *