Proč je důležité školení BOZP?

Každý zaměstnavatel má vůči svým pracovníkům řadu povinností. A ne, nemáme na mysli jenom výplatu, i když samozřejmě i výplata je zapotřebí a je klíčem k oboustranné spokojenosti. Mluvíme také o zavedení bezpečnosti práce, respektive o respektování povinností, které v tomto ohledu ukládá zákon. Pokud by zaměstnavatelé neměli čas na péči o zaměstnance po této stránce, mohou požádat odborníky z firmy Extéria, kteří se na BOZP a PO zaměřují.

Jejich revírem je také školení BOZP, které by mělo probíhat v každé firmě, a to nezávisle na tom, v jakém odvětví společnost působí. I při práci z domova platí, že školení BOZP musí probíhat, protože i při takzvaném home office hrozí jistá rizika.

Co je cílem školení BOZP?

Školení týkající se bezpečnosti práce je skutečně klíčem ke spokojenosti a ochraně zdraví. Zaměstnavatel tímto dává svým zaměstnancům vědět o možných rizicích, které se pojí s vykonáváním dané pracovní náplně. Také sděluje způsoby, jak rizika eliminovat, případně apeluje na důležitost používání poskytnutých ochranných pomůcek.

Odborníci za cíl školení BOZP považují hlavně poskytnout zaměstnanci či dalším osobám vyskytujícím se na pracovišti informace o hrozícím nebezpečí, také o způsobu možné ochrany či dalších krocích, které mohou v případě naplnění černých scénářů nastat.

Školení BOZP probíhá z mnoha důvodů, předně ale proto, aby došlo k ochraně zdraví, životů a samozřejmě také majetku, který firmě náleží.

Kdo může provádět školení BOZP?

Jelikož jde o ochranu zdraví, majetku a životů pracovníků, nemůže školení provádět jen tak někdo. Právo a povinnost školit se stanovuje většinou vedoucím pracovníkům nebo samotným zaměstnavatelům, případně také odborníkům ze společností, jež se BOZP a PO zabývají.

Zaměstnanci jsou nadále povinni se školení účastnit (ať už ho nakonec bude provádět kdokoliv), stejně tak musí dodržovat právní a ostatní předpisy a řídit se všeobecnými i konkrétními zásadami, jež ze školení plynou a které je nutné na pracovišti dodržovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *